Wat weet je van een ander als je jezelf niet kent
Freek de Jonge

Leergang Coachingstechnieken voor Professionals

Bewust coachen vanuit innerlijke kracht

Bij persoonlijke coaching wordt de gecoachte ondersteund om de uitdagingen in het werk op haar eigen manier te realiseren binnen de door het bedrijf gestelde kaders. De gecoachte vergroot haar zelfsturend vermogen. Zij leert zelfstandig problemen op te lossen.

De effectiviteit van een individueel begeleidingstraject wordt bepaald door de mate waarin de coach persoonlijke thema’s en projecties voor zichzelf heeft uitgewerkt. Tegelijk zit daar ook een spanningsveld: wanneer ben je er klaar voor? Juist in het werk van een coach gaan persoonlijke groei en professionele ontwikkeling hand in hand.

Je leert…

 • Om mensen oplossingsgericht te coachen bij werkgerelateerde vragen.
 • Effectiever om te gaan met je eigen projecties en eigen-aardigheden.
 • Een heldere visie te ontwikkelen op jezelf als persoonlijke coach.
 • Diverse ontwikkelingsgerichte coachingsinstrumenten te gebruiken.
 • Emotionele blokkades en remmende overtuigingen te hanteren; bij jezelf én de ander.
 • Balans aan te brengen in je mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel functioneren.
 • Hoe je de gecoachte zelf verantwoordelijkheid kunt laten nemen voor het omgaan met verandering.
 • Verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen potentie: de sluimerende mogelijkheden die je nog in je hebt.
 • Je potentie vorm te geven in de door jouw gewenste richting.

Deze onderwerpen komen aan bod

 • Omgaan met verandering: hoe werkt leren?
 • Bewustzijn in bedrijf: 6 niveaus van functioneren
 • Principes van coaching
 • Een coachingsgesprek structureren: de coachingscirkel
 • Het ontwikkelen van een eigen visie op coaching
 • Reflecteren op functioneren: het kernreflectiemodel van Kortenhagen
 • Groeiend zelfinzicht: kernkwadranten
 • Persoonlijke waarden
 • Coachingsvaardigheden
 • Contracteren
 • Empatisch luisteren: omgaan met gevoelens, behoeften en wensen
 • Een stap verder op je reis: biografische analyse vanuit je gezin van herkomst
 • Wat wil je nu écht?: visualiseren en richten
 • Gewenste situaties creëren: kiezen en doen

Bedoeld voor

Trainers, coaches, docenten, hr adviseurs, organisatieadviseurs, p&o managers, leidinggevenden die zich verder willen bekwamen in de persoonlijke begeleiding van hun medewerkers.

Duur

De leergang omvat 4 bijeenkomsten van 10.00 tot 17.00 uur. Deze worden om de 3 weken gehouden. Tussentijds heb je 2 persoonlijke coachingsgesprekken.

Opzet en werkwijze

We maken gebruik van modellen en inzichten uit de volgende stromingen:
 • Geweldloze communicatie
 • Oplossingsgericht coachen
 • Mindfulness
 • Transactionele analyse / NLP
 • Systemisch werken

Je scherpt vaardigheden aan door je mede-cursisten te coachen. Je schrijft je biografie en voert hierover een gesprek met een buddy uit de groep. Om denken, voelen en handelen in balans te brengen doe je lichaams- en aandachtgerichte oefeningen.
Dieper liggende thema’s kunnen nader worden onderzocht in een aparte workshop Familieopstellingen.

Kosten

€ 1.495,- exclusief 19% BTW en arrangement van € 32,50 per dag.
Inbegrepen zijn een persoonlijke intake, trainingsmap en certificaat.

terug naar boven»

voetstappen